Klik hier om de agenda van de ledenvergadering te downloaden

Vrijdagavond

19.30 Start programma

22.00 Borrel

Zaterdag

09.00 Inloop met koffie

09.30 Start Ledenvergadering

 1. Opening door de voorzitter ad interim, Arie Rijneveld
 2. Vaststellen agenda
 3. Mededeling en ingekomen stukken
 4. Vaststellen notulen jaarvergadering 30 maart 2019 (Bijlage 1)
 5. Toelichting begroting 2020 (Bijlage 2)
 6. Wijziging statuten (Bijlage 3)
 7. Wijziging HR (Bijlage 4)
 8. Kernideeën (Bijlage 5)
 9. Ingediende moties behandelen (Bijlage 6)
 10. Stemmen bestuurslid communicatie (Bijlage 7)
 11. Speeches voorzitterswissel
 12. Maidenspeech nieuwe voorzitter
 13. Rondvraag*2
 14. Sluiting

  *2  Stuur je vraag voor de rondvraag uiterlijk 19 oktober naar secretaris@sgpj.nl

12.30 Lunch

13.30 Start middaggedeelte

16.00 Einde programma

Zoals gebruikelijk is er (volgens artikel 19 van de statuten) ook de mogelijkheid om moties in te dienen. Deze kunnen ingediend worden via deze link.