Klik hier om de agenda van de vergadering te downloaden

We starten 09.00 uur

 1. Welkom en opening door de voorzitter, Arie Rijneveld
 2. Vaststellen agenda
 3. Mededeling en ingekomen stukken
 4. Vaststellen notulen
  • Ledenvergadering 28 november 2020 (Bijlage 1*)
 5. Jaarverslag secretaris 2020 (Bijlage 2)
 6. Toelichting financieel jaarverslag 2020 (Bijlage 3)
  • Goedkeuring financieel jaarverslag 2020
  • Verslag financiĆ«le controlecommissie 2020
  • Benoeming financiĆ«le controlecommissie 2021
 7. Reflectie op campagne #TK2021
 8. Voorstellen
  • Voorstel statutenwijziging (Bijlage 4a)
  • Voorstel externe beschouwing SGP-jongeren (aanvulling) (Bijlage 4b)
 9. Behandelen ingediende moties
 10. Verkiezing nieuwe bestuursleden (Bijlage 5 en 6)
  • Toelichting sollicitatieprocedure
  • Uitleg manier van stemmen
  • Voordracht
   • Politiek Bestuurslid (Bijlage 7)
   • Politiek Bestuurslid (Tijdelijk) (Bijlage 8)
   • Penningmeester (Bijlage 9)
  • Advies adviescommissie
  • Stemming
 11. Afscheid vertrekkende bestuursleden
 12. Afscheidsspeech voorzitter
 13. Toespraak nieuwe voorzitter
 14. Rondvraag **
 15. Sluiting door de voorzitter       

*De genoemde bijlagen zullen geplaatst worden op www.sgpjcongres.nl

** Vragen voor de rondvraag kunnen uiterlijk 10 april worden aangeleverd via secretaris@sgpj.nl

Zoals gebruikelijk is er (volgens artikel 19 van de statuten) ook de mogelijkheid om moties in te dienen. Deze kunnen ingediend worden via deze link.

Omdat de vergadering digitaal is, verzoekt het bestuur met klem om geen moties in te dienen tijdens de vergadering.


Bijlagen: