Klik hier om de agenda van de vergadering te downloaden

We starten 10.00 uur

 1. Welkom en opening door de voorzitter, Leander Tramper
 2. Vaststellen agenda
 3. Orde van de vergadering
 4. Mededeling en ingekomen stukken
 5. Vaststellen notulen
  • Ledenvergadering 17 april 2021 (Bijlage 1*)
 6. Financiƫn
  • Begroting 2021 (Bijlage 2)
 7. Voorstel statutenwijziging voorzittersbenoeming
 8. Externe Commissie
 9. Behandelen ingediende moties
 10. Verkiezing nieuwe bestuursleden
  • Uitleg manier van stemmen
  • Voordracht
   • Bestuurslid Leden & Lokaal
   • Bestuurslid Communicatie
  • Advies van adviescommissie
  • Stemming
 11. Afscheid van vertrekkende bestuursleden
 12. Afscheidstoespraak voorzitter a.i.
 13. Toespraak nieuwe voorzitter
 14. Rondvraag**
 15. Sluiting door de voorzitter

*De genoemde bijlagen zullen geplaatst worden op www.sgpjcongres.nl

** Vragen voor de rondvraag kunnen uiterlijk 21 november 2021 worden aangeleverd via secretaris@sgpj.nl

Zoals gebruikelijk is er (volgens artikel 19 van de statuten) ook de mogelijkheid om moties in te dienen. Deze kunnen ingediend worden via deze link.

Omdat de vergadering digitaal is, verzoekt het bestuur met klem om geen moties in te dienen tijdens de vergadering.


Bijlagen: