Het voorjaarscongres start om 09:30, inloop vanaf 09:00.

 1. Welkom en opening door waarnemend voorzitter, Peter de Leeuw
 2. Vaststellen agenda
 3. Orde van de vergadering
 4. Mededeling en ingekomen stukken
 5. Vaststellen notulen
  1. Ledenvergadering 20 november 2021 (bijlage 1)
 6. Jaarverslag 2021 (bijlage 2)
 7. Toelichting financieel jaarverslag 2021 (bijlage 3)
  1. Goedkeuring financieel jaarverslag 2021 (bijlage 4)
  2. Verslag financiƫle controlecommissie 2021 (bijlage 5 en 6)
  3. Benoeming financiƫle controlecommissie 2022
 8. Externe Commissie (bijlage 7)
 9. Pauze
 10. Samenwerking RMU & SGP-jongeren
 11. Behandelen ingediende moties
 12. Pauze
 13. Lezing door prof. dr. Andreas Kinneging
 14. Huisstijlproject
 15. Verkiezing nieuwe bestuursleden
  • Uitleg manier van stemmen
  • Voordracht
   1. Secretaris (bijlage 8)
   2. Bestuurslid Leden & Lokaal (bijlage 9)
  • Advies van adviescommissie
  • Stemming
 16. Afscheid van vertrekkende bestuursleden
 17. Voorzitterswissel
 18. Rondvraag **
 19. Sluiting door de voorzitter, Rody van Heijst

* De genoemde bijlagen zullen hieronder gepubliceerd worden

** Vragen voor de rondvraag kunnen tot en met maandag 4 april worden aangeleverd via secretaris@sgpj.nl

Zoals gebruikelijk is er (volgens artikel 19 van de statuten) ook de mogelijkheid om moties in te dienen. Deze kunnen ingediend worden via deze link.


Bijlagen:

 1. Notulen najaarscongres 20 november 2021 (download)
 2. Jaarverslag 2021 – SGP-jongeren (download)
 3. Financieel jaarverslag 2021 – SGP-jongeren (download)
 4. Controle verklaring financieel jaarverslag (download)
 5. Kascontrole verklaring Mathijs van der Tang (download)
 6. Kascontrole verklaring Matthijs Huntelerslag (download)
 7. Advies externe commissie SGP-jongeren (download)
 8. Voordracht Jelmer Kruidenier – Secretaris (download)
 9. Voordracht Leander Willems – Bestuurslid Leden & Lokaal (download)