Klik hier om de agenda van de vergadering te downloaden

We starten 09.00 uur

 1. Welkom en opening door de voorzitter, Arie Rijneveld
 2. Vaststellen agenda
 3. Orde van de vergadering
 4. Mededelingen en ingekomen stukken
 5. Vaststellen notulen
  • Ledenvergadering 29 juni 2020 (Bijlage 1*)
 6. Financiƫn
  • Begroting 2021 (Bijlage 2*)
 7. Campagne Tweede Kamerverkiezingen 2021 (Bijlage 3*)
 8. Speech Jongerenkandidaat
 9. Behandelen ingediende moties
 10. Verkiezing nieuwe bestuursleden
  • Uitleg manier van stemmen
  • Voordracht
   • Vicevoorzitter (Bijlage 4*)
   • Bestuurslid Organisatie & Relaties (Bijlage 5*)
   • Bestuurslid Politiek (Bijlage 6*)
  • Advies van adviescommissie
  • Stemming
 11. Afscheid van vertrekkende bestuursleden
 12. Rondvraag**
 13. Sluiting door de voorzitter

*De genoemde bijlagen zullen geplaatst worden op www.sgpjcongres.nl

** Vragen voor de rondvraag kunnen uiterlijk 21 november worden aangeleverd via secretaris@sgpj.nl

Zoals gebruikelijk is er (volgens artikel 19 van de statuten) ook de mogelijkheid om moties in te dienen. Deze kunnen ingediend worden via deze link.

Omdat de vergadering digitaal is, verzoekt het bestuur met klem om geen moties in te dienen tijdens de vergadering.


Bijlagen: