Klik hier om de agenda van de jaarvergadering te downloaden

19:15 digitale inloop, we starten 19:30

 1. Welkom en opening door de voorzitter, Arie Rijneveld
 2. Vaststellen agenda
 3. Mededeling en ingekomen stukken
 4. Vaststellen notulen
  • Ledenvergadering 2 november 2019 (Bijlage 1*)
 5. Jaarverslag secretaris 2019 (Bijlage 2 + 2a)
 6. Update beleidsplan
 7. Terugblik ingediende moties 2019
 8. (Toelichting) financieel jaarverslag 2019 (Bijlage 3)
  • Verslag financiële controlecommissie 2019
  • Goedkeuring financieel jaarverslag 2019
  • Benoeming financiële controlecommissie 2020
 9. Manifest kernenergie (Bijlage 4)
 10. Behandelen ingediende moties (Bijlage 5) (klik hier om de ingediende moties te bekijken)
 11. Verkiezing nieuwe bestuursleden
  • Voordracht
   • Bestuurslid Leden & Lokaal (Bijlage 6)
   • Secretaris (Bijlage 7 + 7a)
  • Advies adviescommissie
  • Stemming
 12. Afscheid vertrekkende bestuursleden
 13. Rondvraag **
 14. Sluiting door de voorzitter     

*      De genoemde bijlagen zullen geplaatst worden op www.sgpjcongres.nl

**       Vragen voor de rondvraag kunnen t/m 22 juni worden aangeleverd via secretaris@sgpj.nl.

Zoals gebruikelijk is er (volgens artikel 19 van de statuten) ook de mogelijkheid om moties in te dienen. Deze kunnen ingediend worden via deze link.

Omdat de vergadering digitaal is, verzoekt het bestuur met klem om geen moties in te dienen tijdens de vergadering.


Bijlagen: