Een optelling van bovenstaande bedragen (plus een eventuele vrijwillige bijdrage uiteraard) overmaken naar NL19 RABO 0305 9738 94 t.n.v. SGP-jongeren o.v.v. 'Kosten najaarscongres'.