Er is een klein aantal plaatsen op locatie beschikbaar, volgens de geldende maatregelen rondom COVID-19. De beschikbare plaatsen worden op volgorde van aanmelden verdeeld onder de aanmeldingen die hebben gekozen voor de optie 'Op locatie'. Je wordt via e-mail geïnformeerd of je op locatie kan deelnemen of digitaal.