Wie er ook zijn

Sprekers

Vrijdagavond komen er twee sprekers, waarvan Floor Brands, voorzitter Nationale JeugdRaad er een is. De tweede volgt! Floor komt met ons spreken ‘Over bezorgd en onrustig’, naar aanleiding van het rapport van de Sociaal Economische Raad.
Zaterdagmiddag spreekt eerst Jan Schippers, directeur WI-SGP, met ons over een christelijk-politieke visie op het belang van rust.
Vervolgens gaan we samen met Thea de Mots, (team)coach op de Driestar, kijken wat we kunnen doen tegen stress.
Tot dan!